Skip to main content

5. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang mempusakai harta

Kuliah Fiqh Urus Pusaka bersama Dr. Hasanah Abd. Khafidz


Tarikh ditulis: 2007-07-19 16:37:10
Oleh: Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz


 Perkara yang menyebabkan sesuatu harta itu menjadi harta pusaka seseorang ada empat:

1. Hubungan keturunan. Iaitu hubungan kekeluargaan. Ia diwarisi oleh ibubapa si mati dan orang yang ada hubungan dengan mereka berdua seperti adik-beradik lelaki dan perempuan si mati atau anak-anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa atau sebapa si mati. Bagaiamana dengan anak susuan? Bagi saya, ayat sebelum ini sudah dapat menjelaskan kedudukan anak susuan.

2. Pernikahan atau perkahwinan. Iaitu hubungan perkahwinan yang sah, walaupun mereka tidak sempat bersetubuh atau berkhalwat. Kedua-dua suami isteri berhak mewarisi pusaka pasangannya.

3. Wala’. Ia bermaksud pembebasan hamba. Ia dimiliki oleh bekas pemilik hamba daripada hamba yang dibebaskan. Bekas pemilik hamba akan mewarisi pusaka sama ada bekas hambanya lelaki mahupun wanita. Bekas pemilik hamba ini dianggap sebagai asabah kerana diri sendiri (al-asabah bi al-nafs)

4. Islam. Iaitu apabila seseorang muslim mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Bayt al-Mal.

===========
Artikel ini pada asalnya diterbitkan di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========


Comments