Penulisan dan Penyelidikan

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Penulisan dan Penyelidikan

PENERBITAN 

HASANAH BINTI ABD KHAFIDZ (PHD)
PENERBITAN 2013-2023*
(Penerbitan sebelum 2013 iaitu semasa berkhidmat di Universiti Sains Malaysia belum dimasukkan di sini)


Buku

1. Hasanah Abd Khafidz, 2017, Pentafsiran Asnaf Zakat di Malaysia Mengikut Masa dan Tempat, 01, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 9789674403560, 272, Nilai, Negeri Sembilan, Bercetak, 

2. Azman Ab Rahman & Hasanah Abd Khafidz, 2015, Ensiklopedia asnaf dan skim agihan zakat di Malaysia, 01, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 9789674401436, 296, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Salinan Keras (Kertas),

3. Siti Jamiaah Abdul Jalil, Hasanah Abd Khafidz & Ahmad Irdha Mokhtar, 2023, Isu Dakwah Ketika Pandemik COVID-19, 01, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 9786294860339, 215, Bangi, Bercetak dan Elektronik,

4. Muhamad Faisal Ashaari, Rosmawati Mohamat Rasit & Hasanah Abd Khafidz, 2016, Mengenali Manusia dari Perspektif al-Quran (Asas Psikologi dan Komunikasi Dakwah), 01, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 9789670913162, 137, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM., Salinan Keras (Kertas),

5. Zulkefli Aini, Salasiah Hanin Hamjah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@Tan Ai Pao, Khazri Osman, Hasanah Abd. Khafidz, Zainab Ismail, 2019, Bimbingan Asas Fardhu Ain Masyarakat Orang Asli Kelantan - Feqah Tahap 1, 01, Melibatkan Penyelidikan, 9789832391463, Tahap 1, 97, MAIK & Pusat Kesejahteraan Insan, FPI UKM, Kota Bharu, Kelantan, Bercetak,

6. Zulkefli Aini, Salasiah Hanin Hamjah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@Tan Ai Pao, Khazri Osman, Hasanah Abd. Khafidz, Zainab Ismail, 2019, Bimbingan Asas Fardhu Ain Masyarakat Orang Asli Kelantan - Tauhid Tahap 1, 01, Melibatkan Penyelidikan, 9789832391470, 61, MAIK & Pusat Kesejahteraan Insan, FPI UKM, Kota Bharu, Kelantan, Bercetak,

7. Hasanah Abd Khafidz, Najah Nadiah Amran, Anwar Fakhri Omar, Muhammad Ammar Wijdan Ahmad Fathi, 2021, Buku Program dan Abstrak kNOVASI 2021 Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, 02, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 176, Pengajaran UKM, Bangi, Elektronik,

8. Hasanah Abd Khafidz et.al, 2022, Buku Program  kNOVASI 2022 Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, 02, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 60, Pengajaran UKM, Bangi, Elektronik,

9. Hasanah Abd Khafidz et. al, 2023, Buku Program  kNOVASI 2023 Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, 02, Tidak Melibatkan Penyelidikan, 76, Pengajaran UKM, Bangi, Elektronik,

Bab Dalam Buku

1. Hasanah Abd Khafidz, Nasruddin Yunos , 2014 , Tamadun Islam dan tamadun Asia , Tamadun India , 78-103 , 9789839122251 , Pusat Citra Universiti, UKM , Bangi, Selangor , Salinan Keras (Kertas)
2. Hasanah binti Abd. Khafidz dan Zahri bin Hamat , 2013 , Islamic Philantrophy for Ummah Excellence , Zakat ke atas hartanah: kajian tekstual terhadap Fatawa Jami'ah fi Zakah al-Iqar , 647-656 , 9789834494872 , Shah Alam , Salinan Keras (Kertas)
3. Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd. Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Nasrudin Yunos & Nazri Muslim , 2016 , Action Research: A Window to New Experiences in Teaching and Learning , Integrating MOOC into teaching and learning: the case of ethnic relations course , 21 , 9789674124359 , Bangi, Selangor , Bercetak
4. Muhamad Faisal Ashaari & Hasanah Abd Khafidz , 2016 , Isu Kontemporari Had Kifayah Zakat dan Pengurusan di Malaysia , Permasalahan dalam penentuan Had Kifayah Zakat di Lembaga Zakat Selangor , 16 , 9789674403201 , Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan , Bercetak
5. Hasanah Abd Khafidz , 2017 , Cinta Serata Alam , Peminat harta dan pencinta zakat , 8 , 9789674124342 , Bangi, Selangor , Bercetak
6. Hasanah Abd Khafidz, Zulkefli Ain, Nur Nazira Rahim , 2019 , Memperkasa Potensi Muallaf Era Kontemporari , Kerangka pembelajaraan atas talian secara massive open online course (MOOC) mengenai zakat , 14 , 9789671329870 , Institut Kajia Zakat (IKAz) dan ACIS, UiTM , Shah Alam, Selangor , Bercetak
7. Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman, Syazwani Mohd Mutaridi , 2020 , Wasatiyyah: Konsep Dan Pengamalan , Manhaj Wasati dalam Pengajaran Pendidikan Islam , 8 , 9789672511274 , Bangi, Selangor , Bercetak
8. Najah Nadiah Amran, Ahmad Irdha Mokhtar, Abd. Ghafar Don, Hasanah Abd. Khafidz, A'dawiyah Ismail , 2020 , High-Impact Educational Practices HIEPs The Malaysian Higher Education Experience - Volume 1 , Service Learning LAD Latihan Amali Dakwah , 1 , 9 , 9789833225446 , Ministry of Higher Education , Putajaya, Bahagian Kecemerlangan Akademik, JPT , Bercetak
9. Siti Jamiaah Abdul Jalil, Hasanah Abd Khafidz & Ahmad Irdha Mokhtar , 2023 , Dakwah Ketika Pandemik COVID-19 , Isu Dakwah Ketika Pandemik COVID-19 , 7 , 97862948603 , Elektronik
10. Siti Jamiaah Abdul Jalil, Hasanah Abd Khafidz, Ahmad Irdha Mokhtar , 2023 , Isu dakwah ketika Pandemik COVID-19 , Dakwah ketika Pandemik COVID-19 , 7 , 97862948603 , Bangi, Selangor , Elektronik
11. Hasanah Abd Khafidz & Irdha Mokhtar , 2023 , Isu Dakwah Ketika Pandemik COVID-19 , Dilema Pendakwah: Antara Menjaga Nyawa dan Agama dalam Dakwah Semasa Pandemik COVID-19 , 8 , 9786294860339 , Bercetak dan Elektronik


Jurnal

1. Irwan bin Mohd. Subri, Hasanah binti Abd. Khafidz & Mohd Hapiz bin Mahaiyadin, , 2014, Non-ISI, Iktikaf di Surau: Kajian Terhadap Keputusan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara` Wilayah Persekutuan , Journal of Fatwa Management and Research , 1-30 , Salinan Keras (Kertas)

2. Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Hamdzun Haron, Abdul Salam Yusuf,Fazilah Idris, Nasruddin Yunos & Hasanah Abd Khafidz., , 2015, Non-ISI, The Compatibility between the Quran and Modern Science: A Comparative Study among Malaysian , Asian Social Science , 299-306 , Salinan Keras & Lembut

3. Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Aminudin Bashir, Jamsari Alias, Mohamad Mohsin Mohamad Said, Zulkifli Mohamad, Hasanah Abd Khafidz, Nazri Muslim, Khalim Zainal, , 2015, Non-ISI, The Perception of the People in Malaysia on the Relation between Science and Human Problems , Mediterranean Journal of Social Sciences , 374-379 , Salinan Keras & Lembut

4. Hasanah Abd. Khafidz, , 2014, Non-ISI, Fenomena Pembentukan dan Perubahan Hukum Pasca Pemerintahan Rasulullah SAW , Jurnal Majlis Islam Sarawak , 22-31 , Salinan Keras (Kertas)

5. Nazri Muslim, Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Nasruddin Yunos, Ahmad Zamri Mansor, Hasanah Abd. Khafidz, , 2016, Non-ISI, Persepsi pelajar UKM terhadap hubungan etnik di Malaysia , Al-Hikmah , 38-59 , Elektronik , http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/issue/view/19.

6. Mohamad Hidir Mhd Salim, Nazlena Mohamad Ali, Hasanah Abd. Khafidz, , 2022, Non-ISI, Eksplorasi faktor keberkesanan peringatan persuasif terhadap penglibatan pelajar dalam sistem pembelajaran terbuka , Journal of Information System and Technology Management , 135-154 , Elektronik

7. Siti Fariza Mohd Fisal, Hasanah Abd.Khafidz, Irwan Mohd. Subri, Azman A.Rahman, , 2016, Non-ISI, Aplikasi kaedah fiqh al-Darurah tuqaddar biqadariha dalam agihan zakat untuk mangsa banjir , Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa , 37-43 , Bercetak , http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jurnal/index.

8. Fatin Nabillah Md Bahrudini, Hasanah Abd Khafidz, Zulkefli Aini, , 2018, Non-ISI, Penolakan Sisters In Islam (SIS) terhadap fatwa dan institusinya di Malaysia , Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies , Elektronik , http://al-qanatir.com.

9. Tengku Nor Husna binti Tengku Jamil, Hasanah binti Abd Khafidz, Khazri Osman, , 2019, Non-ISI, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui pendekatan tadzakkur , AL-'ABQARI Journal of Islamic Social Sciences and Humanities , 33-45 , Elektronik , http://abqarijournal.usim.edu.my/index.php/abqari.

10. Nurkhamimi Zainuddin, Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Hasanah Abd Khafiz, , 2019, Non-ISI, A Study on the effectiveness of Global Zakat Game (GZG) as a zakat teaching and learning tool , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 1488-1500 , Elektronik , http://hrmars.com/index.php/papers/detail/IJARBSS/5871.

11. Nur Nazira Rahim, Hasanah binti Abd Khafidz, Zulkefli Aini, , 2019, Non-ISI, Pembelajaran zakat secara atas talian , Journal of Fatwa Management and Research , 185-201 , Bercetak

12. Fatin Nabillah Md Bahrudin, Hasanah Abd Khafidz, Zulkefli Aini, , 2018, Non-ISI, Penyebaran pemikiran berkaitan akidah dalam laman sesawang Sisters in Islam (SIS) , Jurnal al-Hikmah , Elektronik , paj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/337/pdf.

13. Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Khafidz, Khazri Osman, , 2018, Non-ISI, The approach of tafakkur in sirah education , Al-Hikmah , Elektronik

14. Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin dan Hasanah Abd. Khafidz, , 2018, Non-ISI, Academic Journal , An evaluation of Global Zakat Game (GZG) as edutainment board game in enhancing Zakat education in Malaysia , Elektronik

15. Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin dan Hasanah Abd. Khafidz, , 2018, Non-ISI, An evaluation of Global Zakat Game (GZG) as edutainment board game in enhancing Zakat education in Malaysia , Academic Journal , 1-7 , Elektronik

16. Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin dan Hasanah Abd. Khafidz, , 2018, Non-ISI, Academic Journal , An evaluation of Global Zakat Game (GZG) as edutainment board game in enhancing Zakat education in Malaysia , Elektronik

17. Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin dan Hasanah Abd. Khafidz, , 2018, Non-ISI, An evaluation of global zakat game (GZG) as edutainment board game in enhancing zakat education in Malaysia , Educational Research and Reviews , Elektronik

18. Hasanah Abd. Khafidz, Roshimah Shamsudin, , 2018, Non-ISI, Pentafsiran hadis asnaf zakat menurut al-qaradawi: kajian ke atas buku fiqh al-zakah , Perdana International Journal of Academic Studies , Elektronik

19. Azman Ab. Rahman, Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin, Hasanah Abd. Khafidz, , 2018, Non-ISI, Evaluating global zakat game (GZG) board game in enhancing zakat education , Journal of Education and Learning , Elektronik

20. Zaitil Izlina Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, Hasanah Abd Khafidz, , 2020, Non-ISI, Kefahaman banduan muda terhadap ibadah solat di Sekolah Integriti Jabatan Penjara Malaysia , At-Tahkim , 18-24 , Bercetak

21. Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanin Hamjah, Rosmawati Mohamad Rasit, Hasanah Abd. Khafidz, Muhamad Faisal Ashaari, , 2019, Non-ISI, Senario Pendidikan Islam dan hala tujunya dalam sistem pendidikan Malaysia , Al-Hikmah , 37-53 , Elektronik

22. Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Wan Anisah Endut, Suraya Ismail, Hasanah Abd Khafidz, Hafas Furqani, Zaizul Ab Rahman, Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Borhanuddin Zakaria, , 2020, Non-ISI, Zakat distribution through micro financing: HUKM (Islamic ruling) and form of Aqad (contract) , Journal of Critical Reviews , 1032-1038 , Elektronik , www.jcreview.com.

23. Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Wan Anisah Endut, Suraya Ismail, Hasanah Abd. Khafidz, Hafas Furqani, Ab Rahman, Z., Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Borhanuddin Zakaria, , 2020, Non-ISI, ZAKAT DISTRIBUTION THROUGH MICRO FINANCING: HUKM (ISLAMIC RULING) AND FORM OF AQAD (CONTRACT) , JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS , 1032-1038 , Elektronik

24. Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Wan Anisah Endut, Suraya Ismail, Hasanah Abd Khafidz, Hafas Furqani, Zaizul Ab Rahman, Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Borhanuddin Zakaria, , 2020, Non-ISI, Zakat distribution through microfinancing: HUKM (Islamic ruling) and form of Aqad (contract) , Journal of Critical Reviews , 1032-1038 , Elektronik

25. Hasanah Abd Khafidz, Azman Ab. Rahman, Nurkhamimi Zainuddin & Muhammad Sabri Sahrir, , 2021, ISI, Learning zakat using educational board game for teenage learners , International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 0-10 , Elektronik , https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1753-8394.
26.
Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Suhazeli Abdullah, Hasanah Abd Khafidz, , 2021, Non-ISI, Pengetahuan dan penerimaan masyarakat islam di malaysia terhadap vaksin covid-19 , Ulum Islamiyyah the Malaysian Journal of Islamic Sciences , 49-68 , Elektronik , https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/384.

27. Hasanah Abd Khafidz, Azman Ab. Rahman, Nurkhamimi Zainuddin, Muhammad Sabri Sahrir, Zulkefli Aini & Siti Jamiaah Abdul Jalil, , 2021, Non-ISI, Zakat learning using educational board game for teenage learners , Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC) , 0 , Elektronik

28. Irwan Mohd Subri, Hamza Abed Al-Karim Hammad, Hasanah Abd Khafidz, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Muhamad Firdaus Ab Rahman, Arieff Salleh Rosman, Aqeel Khan, , 2021, Non-ISI, Malaysian muslim knowledge and compliance with the rule of distancing prayers by one meter during the covid-19 pandemic , Revista Geintec-Gestao (Management, Innovation & Technologies) , 825-840 , Elektronik

29. Haziyah Hussin, Najah Nadiah Amran, Hasanah Abd Khafidz, Nur Farhana Abdul Rahman, Adawiyah Ismail, Zamzuri Zakaria, Norain Azlan, , 2022, Non-ISI, Students perception of digital alternative assessment practices in islamic studies , International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development , 465-481 , Elektronik , https://hrmars.com/journals/journaldetail/IJARPED.

30. Norliyana Izzati Mohd Nazri dan Hasanah Abd Khafidz, , 2022, Non-ISI, Zakat harta ahli keluarga dan tanggungan menurut fiqh islami dan impaknya , Al-Shafii International Journal of Islamic Contemporary Studies , 1-24 , Elektronik , https://unissa.edu.bn/journal/index.php/al-shafii/article/view/460.

31. Norliyana Izzati Mohd Nazri, Hasanah Abd Khafidz, , 2022, Non-ISI, Zakat harta ahli keluarga dan tanggungan menurut fiqh islami dan impaknya , Al-Shafii International Journal of Islamic Contemporary Studies , 1-24 , Elektronik , https://unissa.edu.bn/journal/index.php/al-shafii/article/view/460.

32. Alhuzaee Sulaiman, Muhamad Faisal Ashaari, Hasanah Abd. Khafidz, , 2022, Non-ISI, New norm for islamic co-curricular activities in schools , UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies , 53-66 , Elektronik

33. Hasanah Abd Khafidz, Muhammad Muzakkir Yaizb, Abdul Ghafar Don, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Nurul Ilyana Muhd Adnan, , 2023, Non-ISI, Systematic literature review: provision of zakat fund to hospitals and frontliners during the pandemic covid-19 , Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies , 25-45 , Elektronik , https://al-qanatir.com/aq/article/view/444/360.

34. Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Aini Syazwani Norhisham, Ponnusamy Subramaniam, Jamiah Manap, Hasanah Abd Khafidz, Rosmawati Mohamad Rasit, , 2022, Non-ISI, Forms of social support for the elderly through information and communication technology overcome the empty nest syndrome , Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences , 31-32 , Elektronik , 

35. https://medic.upm.edu.my/jurnal_kami/volume_18_2022/mjmhs_vol18_supp_20_december_2022-70524.

36. Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Aini Syazwani Norhisham, Rosmawati Mohamad Rasit, Hasanah Abd Khafidz, , 2022, Non-ISI, Sumber sokongan sosial untuk warga emas , Jurnal Pengajian Islam (JPI) , 208-223 , Elektronik

37. Abdul Ghafar Don, Anuar Puteh, Abu Dardaa Mohamad, Hasanah Khafidz, Khazri Osman, Muhammad Faisal Asha'ari, , Nur Athiroh Masyail Tan, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Zulkefli Aini, , 2023, Non-ISI, Penerimaan pelajar terhadap konstruk kompetensi latihan amali dakwah (lad) , Jurnal TAMU , 24-37 , Elektronik

38. Abdul Ghafar Don, Anuar Puteh, Ahmad Irdha Mokhtar, Hasanah Khafidz, Khazri Osman, Zulkefli Aini, Nur Nazira Rahim, Farid Zainal, Salehuddin Abu Samah, , 2023, Non-ISI, Had ta'lif dan sokongan sosial dalam mensejahterakan mualaf , Al-Hikmah , 119-135 , Elektronik , https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/index.

39. Hasanah Abd Khafidz, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Muhamad Faisal Ashaari, Zulkefli Aini, Ahmad Irdha Mokhtar, Khazri Osman & Anuar Puteh, , 2023, Non-ISI, Al-Hikmah Journal of Islamic Dakwah (Vol. 15, No. 2, Year 2023) , Al-Hikmah , 1-139 , Bercetak dan Elektronik

40. Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Aini Syazwani Norhisham, Ponnusamy Subramaniam, Jamiah Manap, Hasanah Abd Khafidz, Rosmawati Mohamad Rasit, , 2023, Non-ISI, Adapting Social Supports through Communication Technologies as a Lifelong Learning for Older Adults , Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS) , 205-220 , Elektronik

41. Hamza Abed Alkarim Hammad, Irwan Mohd Subri, Hasanah Abd Khafidz, , 2023, Non-ISI, The impact of religiosity on the Malaysian muslim community's attitude towards the practice of cupping , JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 145-158 , Elektronik , https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/index.

42. Hasanah Abd Khafidz, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Muhamad Faisal Ashaari, Zulkefli Aini, Ahmad Irdha Mokhtar, Khazri Osman & Anuar Puteh, , 2023, Non-ISI, Al-Hikmah Journal of Islamic Dakwah (Vol. 15, No. 1, Year 2023) , Al-Hikmah , 1-116 , Bercetak dan Elektronik , https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah.

Prosiding/ Pascasidang

1. Irwan Mohd Subri, Hasanah Abd. Khafidz , 2014 01, , System (will be updated) , Cakera Padat

2. Irwan Mohd. Subri, Hasanah Abd. Khafidz & Siti Nurun Najwa Syamsuddin , 2015 01, , Qanun al-khidmat al-maliah al-islamiyyah 2013 wa dawruhu fi tashji` al-tamwil al-islami fi maliziya (Islamic financial services act 2013 dan peranannya dalam kehartaan islam di Malaysia) , International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion , Salinan Keras (Kertas)

3. Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Ahmad Zamri Mansor, Hasanah Abd Khafidz, Nasruddin Yunos & Nazri Muslim , 2016 01, , Pendekatan mooc untuk melestarikan kesepaduan sosial dalam kalangan generasi-Y , Prosiding Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (COSNA 4) 2016, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia (FPPM) , Bercetak

4. Nazri Muslim, Fazilah Idris, Rozita Ibrahm, Nasruddin Yunos, Ahmad Zamri Mansor dan Hasanah Abd. Khafidz , 2017 01, , Kursus hubungan etnik sebagai pembugar keharmonian sosial pelajar: kajian di UKM , Proceedings of The International Conference on Islam, Development & Social Harmony in Southeast Asia, Bangi, Selangor , 1 , Bercetak

5. Wan Nurul Anis Wan Ismail, Zulkefli Aini, Hasanah Abd Khafidz , 2016 01, , Konsep co-existence dari perspektif islam dan aplikasinya dalam pengurusan kepelbagaian etnik di Malaysia satu tinjauan awal , Prosiding Seminar Antarabangsa Multi Etnik dan Silang Budaya / Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi Fakulti Pengajian Islam UKM , 1 , Bercetak

6. Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Abd Khafidz & Khazri Osman , 2017 01, , Pengajaran pendidikan sirah melalui konsep berfikir menurut Al-Quran , Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah ke-3, Bangi, Selangor , Bercetak

7. Fatin Nabillah Md Bahrudin, Hasanah Abd. Khafidz & Zulkefli Aini , 2017 01, , Penyebaran pemikiran berkaitan akidah dalam laman web Sisters In Islam (SIS) , 3rd International Seminar on Da`wah (ISOD III) , Bercetak

8. Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman , 2017 01, , Kreativiti berdakwah melalui teknologi , Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah ke-3, Bangi, Selangor , Bercetak
Hazwan Aroff Hamidi & Hasanah Abd Khafidz , 2017 01, , Komunikasi kepimpinan guru: kajian ke atas guru al-Quran , Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah ke-3, Bangi, Selangor , Bercetak

9. Azman Ab Rahman, Hasanah Abd Khafidz, Zahari Mahad Musa, Irwan Mohd Subri, Nor Asiah Yaakub & Siti Martiah Anwar , 2017 01, , Keperluan kepada skim bantuan pembelajaran sepanjang hayat (PSH) atau lifelong learning untuk fakir miskin menerusi zakat , Proceedings of the International Conference on Islam, Development & Social Harmony in Southeast Asia, FPI UKM , Bercetak

10. Hasanah Abd Khafidz, Zainab Ismail & Zulkefli Aini , 2017 02, , Tema: Dakwah dalam dunia terhubung , Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3, Bangi , Bercetak

11. Hasanah Abd Khafidz, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah , 2020 02, , e-Prosiding Bicara Dakwah Kali Ke 21 , e-Prosiding Bicara Dakwah Kali Ke 21, Bangi, Selangor , 1 , Elektronik , http://www.ukm.my/bicaradakwah/wp-content/uploads/2020/12/e-Prosiding-Bicara-Dakwah-Kali-Ke-21-71.pdf.


12. Muhammad Muzakkir Yazib, Hasanah Abd Khafidz , 2022 01, , Pengagihan Bantuan Zakat Kepada Institusi Agama di Malaysia Semasa Pandemik Covid-19 , E-Proceedings of International Virtual Conference on Contemporary Fiqh and Laws (IconFiqh 2022) , 1 , Elektronik

13. Hasanah Abd Khafidz, Muhammad Muzakkir Yazib , 2022 01, , Peranan Zakat Sebagai Sistem Sokongan Pendidikan Islam Semasa Pandemik Covid-19 , Prosiding Seminar Antarabangsa Isu-Isu Kontemporari Dakwah dan Akidah (SEMADA 2022) , 1 , Elektronik

14. Hasanah Abd Khafidz, Nur Nazira Rahim, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Zulkefli Aini , 2022 01, , MOOC zakat untuk mualaf , Teaching and Learning Innovation Festival Proceeding 2021 (TLIF 2021), UTP Press, Universiti Teknologi Petronas , 1 , Elektronik , http://press.utp.edu.my/index.php/tlif-2021/?utm_source=google&utm_medium=email,+banner&utm_campaign=proceeding.

15. ZAINAB ISMAIL, WAN IBRAHIM WAN AHMAD, SALASIAH HANIM HAMJAH, MUHAMMMAD FAISAL ASHAARI, ROSMAWATI MOHAMAD RASIT, ZULKIFLE AINI, MUHAMMAD ADIB SAMSUDIN, CHE MARYAM AHMAD, AHMAD IRDHA MOKHTAR, HASANAH ABD KHAFIDZ, SITI JAMIAAH ABDUL JALIL, ABU DARDAA MOHAMAD , 2023 01, , KAJIAN PEMBINAAN E ERAPI KELUARGA SAKINAH , SIMPOSIUM PENYELIDIKAN MAINS 2023, SEREMBAN , 1 , Bercetak

Kertas Seminar/ Persidangan

1. Hasanah binti Abd. Khafidz dan Zahri bin Hamat , 2013 , Zakat ke atas Hartanah: Kajian Tekstual Terhadap Fatawa Jami`ah fi Zakah al-Iqar , World Universities` Islamic Philantrophy Conference 2013 (WUIPCON 2013) , 4-5 December 2013 , Universiti Teknologi Mara , Komputer/Disket

2. Hasanah binti Abd. Khafidz , 2013 , Penggunaan kaedah `La Yunkar Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Zaman wa al-Makan` dalam pentafsiran asnaf zakat , International Seminar on Usul Fiqh (i-SUFI 2013) , 23-24 Oktober 2013 , Universiti Sains Islam Malaysia , Salinan Keras & Lembut

3. Irwan bin Mohd. Subri & Hasanah binti Abd. Khafidz , 2013 , Tahqiq al-Manat dan Aplikasinya pada Zaman Moden , International Seminar on Usul Fiqh (i-SUFI 2013) , 23-24 Oktober 2013 , Universiti Sains Islam Malaysia , Komputer/Disket

4. Fazilah Idris, Nasruddin Yunos, Hasanah Abd Khafidz, Rozmel Abdul Latiff, Rozita Ibrahim , 2016 , Adaptation of Addie model in inventing ethnic relations MOOC teaching and learning (T&L) materials , International University Carnival On E Learning 2016 (IUCEL 2016) , 12/09/2016-14/09/2016 , UTM, SKUDAI, JOHOR BHARU , Salinan Keras & Lembut

5. Fazilah Idris, Hasanah Abd Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Rozmel Abdul Latiff & Rozita Ibrahim , 2015 , Rekacipta Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Secara Massive Open Online Course (MOOC) , NATIONAL UNIVERSITY CARNIVAL ON E LEARNING 2015 (NUCEL 2015) , 14/12/2015-15/12/2015 , Bercetak dan Elektronik

6. Hasanah Abd Khafidz , 2019 , Pembelajaran aktif dalam pengajian islam active learning in islamic studies , 2nd International Conference on Information Technology 2019 , Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia , Elektronik

7. Hasanah Abd Khafidz , 2019 , Shapes made easy , Regional Apple Professional Learning Summit , Bangkok, Thailand , Elektronik

8. Adawiyah Ismail, Hasanah Abd. Khafidz , 2020 , Kepuasan pembelajaran atas talian dalam kalangan Pelajar Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan , Bicara Dakwah , Bercetak dan Elektronik

9. Hasanah Abd Khafidz , 2020 , Antara menjaga nyawa dan menjaga agama , Bicara Dakwah ke 21 , Universiti Kebangsaan Malaysia , Elektronik , http://www.ukm.my/bicaradakwah/.

10. Wan Ibrahim Wan Ahmad,Salasiah Hanin Hamjah,Norazman Amat,Md. Noor Saper, Fadilah Mohamed,Che Rozita Che Abd Rahman,Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari,Zulkifli Aini,Zaini Said,Che Maryam Ahmad,Mahnessa A. Kadir,Hasanah Abd. Khafidz et al. , 2020 , 8 Marital Relationship Problems , The First International Webinar on Social Science , Online Microsoft Teams , Elektronik

11. Wan Ibrahim Wan Ahmad,Salasiah Hanin Hamjah,Norazman Amat,Md. Noor Saper, Fadilah Mohamed,Che Rozita Che Abd Rahman,Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari,Zulkifli Aini,Zaini Said,Che Maryam Ahmad,Mahnessa A. Kadir,Hasanah Abd. Khafidz et al. , 2020 , Development of e-therapy for Sakinah family , The First International Webinar on Social Science , Online Microsoft Teams , Elektronik

12. Hasanah Abd Khafidz, Najah Nadiah Amran, Anwar Fakhri Omar, Muhammad Ammar Wijdan Ahmad Fathi , 2021 , 

13. Buku Program dan Abstrak kNOVASI 2021 Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran , Buku Program dan Abstrak kNOVASI 2021 Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran , Dalam talian , Elektronik , https://pengajaran.wixsite.com/website/knovasi.

14. Najeeb Hakimi Rahman, Hasanah Abd Khafidz , 2021 , Permainan Video dalam Perspektif Islam , Persidangan Mahasiswa Pengajian Islam e-Permai 2021 , Dalam talian , Elektronik

15. Najeeb Hakimi Rahman, Hasanah Abd Khafidz , 2021 , Ciri-ciri Permainan Video Patuh Syariah , Kolokium Prasiswazah , Dalam talian , Elektronik

16. Fatin Suziyani Fauzi, Hasanah Abd Khafidz , 2021 , Kaedah komunikasi pembelajaran dalam talian , Kolokium Prasiswazah Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan 2021 , Elektronik

17. Nurkhalisah Aliah Rohaimi, Hasanah Abd Khafidz , 2021 , Keusahawanan menurut Islam dan cabaran pelaksanaannya secara dalam talian , Kolokium Prasiswazah Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan 2021 , Dalam talian , Elektronik

18. Hasanah Abd Khafidz, Nur Nazira Rahim, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Zulkefli Aini , 2021 , Mooc zakat untuk mualaf , 7th Teaching and Learning Innovation Festival , Elektronik

19. Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanim Hamjah, Muhammmad Faisal Ashaari, Rosmawati Mohamad Rasit, Zulkifle Aini, Muhammad Adib Samsudin, Che Maryam Ahmad, Ahmad Irdha Mokhtar, Hasanah Abd Khafidz, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Abu Dardaa Mohamad , 2023 , Kajian pembinaan e-terapi keluarga Sakinah , PROSIDING SIMPOSIUM PENYELIDIKAN MAINS 2023 , HOTEL KELANA SEREMBAN , Bercetak

20. Muhammad Muzakkir Yazib, Hasanah Abd Khafidz, Abdul Ghafar Don, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani &Nurul Ilyana Muhd Adnan , 2023 , Pelaksanaan prinsip keutamaan bagi agihan bantuan makanan semasa pandemik covid-19 , World Zakat & Waqf Forum International Conference , Alor Setar, Kedah , Elektronik

21. Hasanah binti Abd Khafidz, Najah Nadiah binti Amran, Noor Lizza binti Mohamed Said, Alya Nabihah binti Idris & Nurul Anis binti Mohd. Mahin , 2023 , Buku Program kNOVASI 2023 Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran , Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran , Elektronik

Penulisan Popular Dalam Bidang

1. Hasanah binti Abd Khafidz , 11 , 2017 , Engendering Versatile Preachers , Impact Magazine , Bercetak dan Elektronik , http://research.ukm.my/senarai-buku/.

Laporan Teknik

2. HASANAH BINTI ABD. KHAFIDZ;ZULKEFLI BIN AINI , 2020 , Kerangka Pembelajaran Atas Talian Secara Massive Open Online Course (MOOC) Mengenai Zakat , Salinan Keras & Lembut

3. HASANAH BINTI ABD. KHAFIDZ, ZULKEFLI BIN AINI & SITI JAMIAAH BINTI ABDUL JALIL , 2021 , LAPORAN AKHIR KAJIAN MODEL PEMBELAJARAN IMERSIF TERADUN BAGI MEMAHAMI ZAKAT , Elektronik

4. Haziyah Hussin, Najah Nadiah Amran, Nur Farhana Abdul Rahman, Hasanah Abd. Khafidz, Adawiyah Ismail, Zamzuri Zakaria , 2022 , Pembinaan Model Pentaksiran Alternatif Digital dalam Pengajian Islam , Lain-lain

5. Hasanah binti Abd Khafidz, Zuliza binti Mohd Kusrin, Zaini Nasohah, Abu Dardaa bin Mohamad, Muhammad Subari bin Ramli & Husni bin Abdullah , 2022 , KAJIAN PENENTUAN KADAR IWADH BAGI PERCERAIAN SECARA KHULUK DALAM MAJLIS TAHKIM DI MAHKAMAH SYARIAH NEGERI SELANGOR , Bercetak

6. Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanin Hamjah, Norazman Amat, Md Noor Saper, Abdul Ghaffar Surip, Zaini Said, Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari, Zulkefli Aini, Muhammad Adib Samsudin, Che Maryam Ahmad, Ahmad Irdha Mokhtar, Hasa , 2021 , E-Terapi Keluarga Sakinah , Bangi , Bercetak dan Elektronik

Pakej Pengajaran

1. Abdul Ghafar Don , Hahafidz , 2020 , Aspek pengetahuan dan Kemahiran dalam Dakwah , Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan , Bangi , Lain-lain

2. Hasanah Abd. Khafidz , 2021 , Walkthrough iPad Learning Resources, ECC and Showcase of Student Work (Cerdik & Yayasan Hasanah untuk Negeri Perak) , Apple Professional Learning Malaysia , Elektronik

3. Hasanah Abd. Khafidz , 2021 , Unpacking everyone can create video: your first movie , Apple Professional Learning Malaysia , Elektronik

4. Hasanah binti Abd Khafidz , 2021 , Pengiraan Zakat Emas Perhiasan , Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia , Elektronik , https://kpt.educator.com.my/course/view.php?id=363.

5. Hasanah binti Abd Khafidz , 2023 , Animasi Dakwah: Konsep Asas , Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, FPI UKM , Elektronik

6. Hasanah binti Abd Khafidz , 2023 , Animasi Dakwah: Kanak-kanah Sebagai Khalayak Sasaran , Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, FPI UKM , Elektronik

Lain-lain

1. Poster , Rozita Ibrahim; Fazilah Idris; Rozmel Abdul Latiff; Hasanah Abd Khafidz; Nasrudin Yunos , 2015 , Inovasi pengajaran dan pembelajaran Kursus Hubungan Etnik secara MOOC , Salinan Keras (Kertas)
Poster , Fazilah Idris; Hasanah Abd Khafidz; Rozita Ibrahim; Rozmel Abdul Latiff; Ahmad Zamri Mansor , 2015 , Rekacipta bahan P&P kursus hubungan etnik secara MOOC , Salinan Keras (Kertas)

2. Poster , Rozita Ibrahim; Fazilah Idris; Rozmel Abdul Latiff; Hasanah Abd Khafidz; Ahmad Zamri Mansor; Nazri Muslim; Nasruddin Yunos , 2015 , MOOC dalam pengajaran dan pembelajaran kursus hubungan etnik: kesalinghubungan melampaui batas ruang dan waktu , Salinan Keras (Kertas)

3. Poster Penyelidikan , Fatin Hazwani Siran dan Hasanah Abd Khafidz , 2015 , Interaksi Dalam Meningkatkan potensi Pelajar Kursus Pembangunan Diri , Salinan Keras (Kertas)

4. POSTER , Fazilah Idris; Hasanah Abd Khafidz; Rozita Ibrahim; Rozmel Abdul Latiff; Ahmad Zamri Mansor , 2016 , Pembangunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Secara Massive Open Online Course (MOOC) , Salinan Keras (Kertas)

5. Poster , Rozita Ibrahim, Fazilah Idris, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd Khafidz dan Nasruddin Yunos , 2016 , Kursus Hubungan Etnik Secara MOOC Melonjak Kesepaduan Sosial , Salinan Keras (Kertas)

6. kertas kerja penyelidikan , Mohd Hafiszudin Mohd Amin, Rozmel Abdul Latiff, Amirul Mukminin Mohamad,Sarah Mohamad Yunus, Farah Zubaid Akhbar,Hasanah Abdul Khafidz, Afifuddin Husairi bin Mat Jusoh@Hussain, Azizah Ya'acob , 2019 , Kertas Kerja ULUM Citra 2019 , Pusat Citra Universiti , UKM bangi , Bercetak

7. Poster , Hasanah binti Abd. Khafidz & Fatin Hazwani binti Siran , 2015 , 5 CARA EFEKTIF 
MENAWAN HATI PELAJAR DENGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN , Salinan Keras (Kertas)

8. Poster , Azman Ab. Rahman, Irwan Mohd. Subri, Zahari Mahad Musa, Hasanah Abd. Khafidz, Nabilah Yusof, Nor Asiah Yaakub & Ainatul Syafiqah Mohd Din , 2015 , Model Institusi Pendidikan melalui pembiayaan dana zakat , Salinan Keras (Kertas)PENYELIDIKAN 

1. Pembangunan Kandungan Khutbah Jumaat Yang Berkesan di Negeri Sembilan , Penyelidik Bersama , 01-06-2020 sehingga 31-05-2024 , Kebangsaan
2. KAJIAN PEMANTAPAN KEFAHAMAN DAN PENGHAYATAN ISLAM ETNIK BUKAN MELAYU NEGERI SEMBILAN , Penyelidik Bersama , 01-06-2020 sehingga 31-05-2024 , Kebangsaan
3. Pembinaan Kerangka Agihan Zakat Malaysia Semasa Pandemik Covid-19 , Ketua Projek , 07-09-2021 sehingga 06-12-2023 , Kebangsaan
4. KAJIAN IWADH BAGI PERCERAIAN SECARA KHULUK DALAM MAJLIS TAHKIM DI MAHKAMAH SYARIAH NEGERI SELANGOR , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
5. Model Pembelajaran Imersif Teradun Bagi Memahami Zakat , Ketua Projek , 01-12-2018 sehingga 28-02-2021 , Kebangsaan
6. Kerangka Pembelajaran Atas Talian Secara Massive Open Online Course (MOOC) Mengenai Zakat , Ketua Projek , 15-12-2017 sehingga 14-12-2019 , Universiti
7. PEMBANGUNAN MANUAL GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI DAKWAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-11-2023 , Universiti
8. PEMBANGUNAN MODEL SOKONGAN SOSIAL DAN KESIHATAN WARGA EMAS DALAM TALIAN MENJELANG `NEGARA TUA` 2030 , Penyelidik Bersama , 07-09-2021 sehingga 06-09-2023 , Kebangsaan
9. PEMBINAAN MODEL PENTAKSIRAN ALTERNATIF DIGITAL DALAM PENGAJIAN ISLAM , Penyelidik Bersama , 01-08-2020 sehingga 30-04-2022 , Universiti
10. Evaluating feasibility Citra-ULUMLearning Space (CUS) from the perspective of Industrial Revolution 4.0 towards democratized education , Penyelidik Bersama , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Universiti
11. PEMBINAAN E-TERAPI KELUARGA SAKINAH DI JABATAN KAUNSELING DAN INFRASTRUKTUR KHAS, PERBADANAN BAITULMAL NEGERI SEMBILAN , Penyelidik Bersama , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Kebangsaan
12. PELAN PEMBANGUNAN WANITA MUALAF DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-11-2019 sehingga 31-07-2020 , Kebangsaan
13. Pembangunan Modul Asas Bacaan Al-Quran kepada Muallaf – Iqra’ al-Hasaneyn , Penyelidik Bersama , 01-11-2019 sehingga 28-03-2020 , Kebangsaan
14. Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Pembudayaan Akhlak Remaja Digital , Penyelidik Bersama , 15-08-2019 sehingga 15-11-2020 , Kebangsaan
15. Acceptance and Use of the Bus Safety Awareness using 4IR Technology for a Personalized and Meaningful Learning Experience , Penyelidik Bersama , 01-02-2018 sehingga 31-01-2021 , Universiti
16. PEMBINAAN BUKU BIMBINGAN ASAS FARDHU AIN KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI DI KELANTAN. , Penyelidik Bersama , 26-12-2016 sehingga 26-12-2018 , Kebangsaan
17. Pelaksanaan dan Pemantauan Kursus CITRA , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
18. MOOC Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hubungan Etnik: Pelengkap Bukan Pengganti , Penyelidik Bersama , 01-04-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
19. Program Penyelidikan dan Penerbitan , Penyelidik Bersama , 01-04-2014 sehingga 31-03-2015 , Universiti


*Ketepatan maklumat di atas hampir kesemuanya betul, namun tidak dijamin kerana ia dijana dari sistem rekod penerbitan universiti.


Rujuk maklumat yang dikemaskini: 

https://ukmsarjana.ukm.my/main/muatturun_cv/SzAyMDE2MA==


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage