Portfolio Pengajaran

USM

UKM

Universiti lain (Jemputan)

[akan dikemaskini]


Penglibatan Sebagai Penceramah/Fasilitator Anjuran Ukm 
(Tarikh Mula - Tarikh Tamat, Nama Latihan, Tempat)

1. 24-03-2016 - 24-03-2016 Kursus Secara Massive Open Online Courses (Mooc), Fpi, Makmal Komputer, Fpi, Aras 2, Fpi
2. 18-11-2016 - 18-11-2016 Bengkel Perkongsian Mooc Kepada Penyelaras Citra Keusahawanan, Bilik Mesyuarat Cempaka, Pusat Teknologi Maklumat, Ukm Bangi
3. 19-05-2017 - 19-05-2017 Lawatan Universiti Teknologi Petronas (Utp) Ke Pusat Citra Universiti, Bilik Mesyuarat , Pusat Citra Universiti
4. 15-08-2017 - 15-08-2017 Bengkel Mooc, Jpdk, Fpi, Makmal Komputer, Fpi, Aras 2, Fpi
5. 24-08-2017 - 24-08-2017 Bengkel Pembangunan Kursus Secara Mooc, Bilik Mesyuarat Fakulti 2, Fpi, Jabatan Usuluddin Dan Falsafah
6. 24-08-2017 - 24-08-2017 Bengkel Semakan Program Prasiswazah Jpati,Fpi, Bilik Mesy. Jab. Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fpi
7. 06-02-2018 - 06-02-2018 Bengkel Pembangunan Kursus Secara Mooc, Pusat Kesejahteraan Insan Dan Komuniti, Fpi, Makmal Bahasa Arab 1, Fpi, Aras 2, Bangunan Fpi


No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz
Pensyarah Kanan, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Follow by Email

Special workshop during Covid-19

Professional Learning Fifth Session tomorrow, 5 April 2020. Topic: Producing your movie with iMovie by Dr Hasanah Abd Khafidz Time: A...

Labels

Blog Archive

Recent Posts