16. Bahagian Bapa

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thursday 7 May 2015

16. Bahagian Bapa

Kuliah Fiqh Urus Pusaka bersama Dr. Hasanah Abd. Khafidz


Tarikh ditulis: 2007-07-19 16:25:23
Oleh: Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz


 Allah telah berfirman, maksudnya:
“… dan untuk kedua orang ibu bapa, bagi tiap-tiap seorang daripada mereka ialah 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika ada baginya anak. Tetapi jika tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (sahaja) maka ibunya mendapat 1/3”. (An-Nisa’: 11)


Bahagian untuk bapa:

1. Jika si mati (anak) mempunyai anak lelaki atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah, bapa mendapat 1/6.
2. Jika si mati tidak mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah (sama ada anak lelaki atau perempuan), bapa mendapat asabah, iaitu baki harta.
3. Jika si mati mempunyai anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki dan ke bawah, dan masih terdapat baki harta setelah dibahagikan kepada waris fardh, maka bapa mendapat 1/6 dan baki harta.

Formula:

Bapa

si mati ada anak lelaki –> 1/6
si mati tiada anak langsung –> baki harta (asabah)
si mati ada anak perempuan –>1/6 + baki harta

Perhatian:

1. Bapa mungkin mendapat lebih jika pewaris yang ada hanyalah ibu dan suami atau isteri.
2. Bapa mungkin mendapat bahagian yang kurang jika harta tidak mencukupi untuk dibahagikan kepada semua pewaris yang berhak. Dalam keadaan ini, semua pewaris akan mengalami pemotongan.

===========
Artikel ini pada asalnya diterbitkan di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage