16. Bahagian Bapa

Kuliah Fiqh Urus Pusaka bersama Dr. Hasanah Abd. Khafidz


Tarikh ditulis: 2007-07-19 16:25:23
Oleh: Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz


 Allah telah berfirman, maksudnya:
“… dan untuk kedua orang ibu bapa, bagi tiap-tiap seorang daripada mereka ialah 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika ada baginya anak. Tetapi jika tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (sahaja) maka ibunya mendapat 1/3”. (An-Nisa’: 11)


Bahagian untuk bapa:

1. Jika si mati (anak) mempunyai anak lelaki atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah, bapa mendapat 1/6.
2. Jika si mati tidak mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah (sama ada anak lelaki atau perempuan), bapa mendapat asabah, iaitu baki harta.
3. Jika si mati mempunyai anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki dan ke bawah, dan masih terdapat baki harta setelah dibahagikan kepada waris fardh, maka bapa mendapat 1/6 dan baki harta.

Formula:

Bapa

si mati ada anak lelaki –> 1/6
si mati tiada anak langsung –> baki harta (asabah)
si mati ada anak perempuan –>1/6 + baki harta

Perhatian:

1. Bapa mungkin mendapat lebih jika pewaris yang ada hanyalah ibu dan suami atau isteri.
2. Bapa mungkin mendapat bahagian yang kurang jika harta tidak mencukupi untuk dibahagikan kepada semua pewaris yang berhak. Dalam keadaan ini, semua pewaris akan mengalami pemotongan.

===========
Artikel ini pada asalnya diterbitkan di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========


Share:

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz
Pensyarah Kanan, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Follow by Email

Special workshop during Covid-19

Professional Learning Fifth Session tomorrow, 5 April 2020. Topic: Producing your movie with iMovie by Dr Hasanah Abd Khafidz Time: A...

Labels

Blog Archive

Recent Posts