15. Bahagian Ibu

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thursday 7 May 2015

15. Bahagian Ibu

Kuliah Fiqh Urus Pusaka bersama Dr. Hasanah Abd. Khafidz


Tarikh ditulis: 2007-07-19 16:26:07
Oleh: Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz


 Firman Allah, maksudnya:
“…dan bagi ibu bapa, tiap-tiap seorang daripada mereka mendapat 1/6 harta yang ditinggalkan jika ada baginya anak. Tetapi jika dia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibu mendapat ½. Jika dia mempunyai adik-beradik, maka ibu mendapat 1/6, selepas (ditolak daripada) wasiat yang diwasiatkan ataupun hutang”. (An-Nisa’: 16)


Bahagian untuk ibu ialah:

1. Jika si mati mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah, atau ada dua orang atau lebih adik-beradik lelaki atau perempuan yang seibu sebapa atau seibu atau sebapa, maka bahagian ibu ialah 1/6.
2. Jika si mati tidak mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah, ataupun si mati mempunyai seorang adik-beradik sama ada perempuan atau lelaki, maka bahagian ibu ialah 1/3.
3. Jika si mati meninggalkan suami atau isteri dan bapa, maka bahagian ibu ialah 1/3 daripada baki harta, iaitu selepas dibahagikan secara faraid antara suami atau isteri tersebut.

Formula:

Ibu

si mati ada anak –>1/6
si mati ada 2+ adik-beradik –> 1/6
si mati tiada anak –>1/3
si mati ada 1 adik-beradik –>1/3
si mati ada suami/isteri dan bapa –> 1/3 baki harta

===========
Artikel ini pada asalnya diterbitkan di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage