Skip to main content

7. Siapakah Lelaki yang Layak Mempusakai Harta?

Kuliah Fiqh Urus Pusaka bersama Dr. Hasanah Abd. Khafidz


Tarikh ditulis: 2007-07-19 16:34:59
Oleh: Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz


 Pewaris lelaki yang boleh mewarisi dan termasuk dalam kumpulan pewaris fardh (pewaris faraid) ada sepuluh golongan:
1. Anak lelaki.
2. Anak lelaki kepada anak lelaki (cucu) dan ke bawah.
3. Bapa.
4. Bapa kepada bapa (datuk) dan ke atas.
5. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, sebapa atau seibu.
6. Anak lelaki kepada adik beradik lelaki seibu sebapa dan sebapa (anak saudara).
Anak lelaki kepada adik beradik lelaki seibu tidak termasuk dalam pewaris faraid. Sebaliknya, dia masuk dalam golongan pewaris zawi al-arham (pewaris kerabat).
7. Bapa saudara sebelah bapa yang sama datuk dan nenek; dan bapa saudara sebelah bapa yang sama datuk.
Bapa saudara sebelah ibu dan bapa saudara sebelah bapa yang sama nenek termasuk dalam pewaris kerabat.
8. Anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa dan sebapa.
Anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa yang sama nenek tidak menjadi pewaris faraid. Sebaliknya, dia termasuk dalam pewaris kerabat.
9. Suami.
10. Lelaki yang memerdekan hamba.

===========
Artikel ini pada asalnya diterbitkan di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========


Comments