Soalan Urus Pusaka ke: 30

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Wednesday 6 May 2015

Soalan Urus Pusaka ke: 30

Nama: Mahadzir A.Rahman

Asslamualaikum.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah atas usaha yang telah tuan lakukan ini. Mudah-mudahan akan dapat membantu ramai umat Islam yang masih lagi tersepit dengan permasalahan berkaitan pembahagian harta pusaka.

Walaubagaimanapun perkembangan terkini di Amanah Raya Bhd yang mana mereka sehingga hari ini tidak lagi menawarkan produk Hibah disebabkan beberapa masalah teknikal. Saya berpendapat berbanding wasiat Hibah ini adalah lebih mustahak, disebabkan pengurusan harta sebelum seseorang meninggal untuk waris-waris, supaya dapat memberi perlindungan yang sewajarnya apabila berlaku kematian.

Sedangkan wasiat adalah untuk bukan waris dan tidak boleh melebihi 1/3 harta si pembuat wasiat. Oleh itu wajarlah sekiranya tuan dapat memberi input kepada Amanah Raya cara mana agar produk hibah tersebut dapat diteruskan.

Sekian terima kasih.

IP: 60.49.97.95
Tarikh: 2007-09-18 11:13:57
Emel: mar_macjb@yahoo.com

===========
Soalan ini pada asalnya ditanya dan dijawab di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========

No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage