Fatwa Hukum Penggunaan Wang Zakat Asnab Riqab Bagi Mereka Yang Terbelenggu Dengan Masalah Sosial Dalam Menjamin Akidah Umat Islam Agar Kembali Ke Pangkal Jalan
Warta Kerajaan Negeri Selangor Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

FATWA DI BAWAH SESKYEN 47

HUKUM PENGGUNAAN WANG ZAKAT ASNAB RIQAB BAGI MEREKA YANG
TERBELENGGU DENGAN MASALAH SOSIAL DALAM MENJAMIN AKIDAH
UMAT ISLAM AGAR KEMBALI KE PANGKAL JALAN

Hukum penggunaan wang zakat asnaf ar-riqab bagi mereka yang terbelenggu dengan masalah sosial dalam menjamin akidah umat Islam agar kembali ke pangkal jalan adalah diharuskan.

Penggunaan wang zakat Asnaf Riqab tersebut adalah berdasarkan mekanisme berikut:

(a) Kriteria

(i) tiada sumber kewangan yang cukup dan/atau tidak mendapat bantuan daripada sumber-sumber lain; dan
(ii) seorang yang telah disahkan ingin membebaskan dirinya dari belenggu yang dihadapi.

(b) Konsep Agihan

(i) pembayaran adalah berasaskan permohonan dan siasatan dan pengesahan;
(ii) meringankan bebanan;
(iii) pembayaran hanya kepada individu yang bersedia untuk menjalani pemulihan dan pemantauan yang diaturkan untuk mereka;dan
(iv) usaha memulihkan akhlak dan akidah.

(c) Jenis Bantuan

(i) bantuan pemurnian akidah;
(ii) bantuan pemulihan akhlak; dan
(iii) tabung pembebasan fi ar-riqab

Bertarikh 16 Mac 2011

[MAIS/SU/BUU/02/016/11-3; P.U. Sel. AGM. 0007 Jld. 2]

Sumber: Laman Web Mufti SelangorDownload:
Fatwa Zakat Riqab Bagi Masalah Sosial
Share:

1 comment:

Search This Blog

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz
Pensyarah Kanan, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Follow by Email

Special workshop during Covid-19

Professional Learning Fifth Session tomorrow, 5 April 2020. Topic: Producing your movie with iMovie by Dr Hasanah Abd Khafidz Time: A...

Labels

Blog Archive

Recent Posts