Fatwa Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Pembayaran Elektronik


 

Warta Kerajaan Negeri Selangor, Jil. 64,  No. 1

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003
FATWA DI BAWAH SESKYEN 47

HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI PEMBAYARAN ELEKTRONIK

i. Hukum menggunakan kaedah pembayaran zakat fitrah melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) sama ada secara prabayar atau pascabayar adalah harus ;ii. Hukum menggunakan kaedah pembayaran zakat fitrah melalui Internet, mesin ATM dan e-Debit adalah harus ;

iii. Pihak Celcom hendaklah mendahulukan bayaran zakat yang telah dibayar melalui pascabayar sebagai jaminan bayaran telah diterima ;

iv. Pihak Celcom/bank adalah menjadi wakil kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan hendaklah menghadkan tempoh masa penggunaan kaedah-kaedah ini bagi mengelakkan pembayaran zakat dilakukan melepasi waktu wajib zakat yang ditetapkan ; dan

v. Disyorkan supaya pihak Celcom/bank mengadakan rundingan secara pentadbiran dengan LZS mengenai penyerahan jumlah wang zakat yang telah terkumpul.

Bertarikh 24 Disember 2010

[MAIS/SU/BUU/02/007/6-1; P.U. Sel. AGM. 0007 Jld. 2]

Sumber: Laman Web Mufti Selangor Download:
Fatwa Bayar Zakat Fitrah Secara Online - Selangor
Share:

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz

Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz
Pensyarah Kanan, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Follow by Email

Special workshop during Covid-19

Professional Learning Fifth Session tomorrow, 5 April 2020. Topic: Producing your movie with iMovie by Dr Hasanah Abd Khafidz Time: A...

Labels

Blog Archive

Recent Posts