Skip to main content

15. Bahagian Ibu

Kuliah Fiqh Urus Pusaka bersama Dr. Hasanah Abd. Khafidz


Tarikh ditulis: 2007-07-19 16:26:07
Oleh: Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz


 Firman Allah, maksudnya:
“…dan bagi ibu bapa, tiap-tiap seorang daripada mereka mendapat 1/6 harta yang ditinggalkan jika ada baginya anak. Tetapi jika dia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibu mendapat ½. Jika dia mempunyai adik-beradik, maka ibu mendapat 1/6, selepas (ditolak daripada) wasiat yang diwasiatkan ataupun hutang”. (An-Nisa’: 16)


Bahagian untuk ibu ialah:

1. Jika si mati mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah, atau ada dua orang atau lebih adik-beradik lelaki atau perempuan yang seibu sebapa atau seibu atau sebapa, maka bahagian ibu ialah 1/6.
2. Jika si mati tidak mempunyai anak atau anak kepada anak lelaki dan ke bawah, ataupun si mati mempunyai seorang adik-beradik sama ada perempuan atau lelaki, maka bahagian ibu ialah 1/3.
3. Jika si mati meninggalkan suami atau isteri dan bapa, maka bahagian ibu ialah 1/3 daripada baki harta, iaitu selepas dibahagikan secara faraid antara suami atau isteri tersebut.

Formula:

Ibu

si mati ada anak –>1/6
si mati ada 2+ adik-beradik –> 1/6
si mati tiada anak –>1/3
si mati ada 1 adik-beradik –>1/3
si mati ada suami/isteri dan bapa –> 1/3 baki harta

===========
Artikel ini pada asalnya diterbitkan di uruspusaka.com, namun sekarang dikumpulkan di drhasanah.com untuk memudahkan pengurusan.
===========


Comments